W związku z Ustawą z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na podstawie art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016r. do cen imprez organizowanych oraz sprzedawanych przez BIURO TURYSTYCZNE KARKONOSZE doliczona będzie składka, którą biuro w całości przekaże na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia Funduszu jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.

Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21.11.2016 BIURO TURYSTYCZNE KARKONOSZE stosować będzie stawki określone w §2 ust 3 i 4.

Są to kwoty:

  • 10 zł/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających lądową granicę z Polską,
  • 0 zł/os – za imprezy turystyczne do krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru kaliningradzkiego oraz za imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1900
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1